Wysyłanie i pobieranie z internetu zdjęć, plików skompresowanych, plików binarnych za pomocą MS Dynamics AX 2009

Czytaj więcej...


Jak połączyć zewnętrzną aplikację z AX w prosty sposób? Wywołać skryptem klienta AX, przekazać parametry i wyświetlić formularz z danymi. Proste i bardzo przydatne.

Czytaj więcej...


Funkcjonalność „Przejdź do głównej” w AX jest bardzo użyteczna, ale czasami zawodzi. Naprawimy to w arkuszu kasowym

Czytaj więcej...


Co zrobić gdy czas drukowania faktury niezależnej w Microsoft® Dynamics™ 2009 robi się nieznośnie długi? Zajrzeć do kodu x++ generującego dokument.

Czytaj więcej...


Naprawiamy błąd przy obliczaniu niezrealizowanych różnic kursowych w AX 2009. Nie zawsze poprawka do systemu jest poprawna.

Czytaj więcej...

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

kontakt2018@dynamik.pl Lokalizacja: Warszawa

Bądź z nami w kontakcie!